U wilt een financiële kwestie of betalings- probleem oplossen

Kent u het fenomeen dat u (tijdelijk) niet aan uw betalingsverplichtingen richting uw leveranciers, de belastingdienst of de bank kunt voldoen?
Heeft u één klant die niet of te laat betaalt, of erger nog doet dit probleem zich voor bij meerdere van klanten?


Moet u zelf aan partijen betalen, maar lukt dat (kortstondig) niet door liquiditeitskrapte, dan kunnen wij voor u meestal wel een betalingsregeling treffen. Doorgaans gaat men makkelijker akkoord met een regeling daaromtrent en dat het wel iets langer duurt voordat de volledig vordering zal zijn ingelost, dan dat het geld helemaal niet wordt voldaan.

Wacht u tevergeefs op betaling van uw klanten, dan is dat ook heel vervelend. Immers uw commerciële belang om met deze klant(en) verder zaken te willen doen, kan een dwingende oproep om te betalen in de weg staan.

Daarentegen is het zo dat vreemde ogen juist dwingen en bovendien kunnen wij juist met wat meer afstand uw relatie in beweging brengen om toch te betalen. Dit door het sturen van betalingsherinneringen met een beleefde, maar duidelijke boodschap en/of het maken van een schriftelijke betalingsregeling. Deze dient concreet en bindend te zijn.