Referenties

Wat vinden onze klanten van BMO intermedi-8? Lees onze referenties van onze klanten.

Uit privacy oogpunt zijn onderstaande referenties anoniem weergegeven.

 

Eigenlijk hadden wij onze zaken best wel op orde, maar het kon beter. Wij wilden ons winstpercentage t.o.v. de omzet verbeteren. Ook hadden we behoefte aan periodiek sparren met iemand met ervaring en kennis van zaken.

 Via een relatie kwamen wij in contact met Leo van Hoeven en het klikte meteen. We doen nu ruim een jaar zaken en tot grote tevredenheid. Enkele pijnpunten uit het verleden zijn snel opgelost. Verder heeft Leo enige juridische problemen adequaat voor ons opgelost. Hij helpt richting te bepalen en deze vast te houden en draagt in belangrijke mate eraan bij dat wij de volgende stap in de ontwikkeling van ons bedrijf met succes kunnen maken.

Wij hopen nog lang van zijn kennis en expertise gebruik te kunnen blijven maken.


Directeur/Eigenaar, Gelderland – januari 2019
Groothandel in vitamines en voedingssupplementen


 

Gedurende een jaar of drie doen wij regelmatig zaken met BMO intermedi-8 en tot volle tevredenheid.
Met een grote klant in een Zuid-Europees land hadden wij structurele betalingsproblemen. Middels een pittige aanpak heeft BMO ervoor gezorgd dat de bewuste klant via een betalingsovereenkomst (gespreide betaling) alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan.

Ook heeft BMO ons enkele malen met lastige dossiers met disfunctionerende medewerkers bijgestaan en zelfs enkele keren een ontslag met wederzijdse instemming voor ons geregeld.


Managing Director, Limburg – april 2017
Internationaal opererende handelsagent van luxe decoratieve producten


 

Jaren terug ben ik voor mijzelf begonnen in het organiseren van evenementen catering. Eigenlijk ben ik een selfmade ondernemer en mijn bedrijf draait heel goed. Toch loop ik regelmatig tegen dingen aan waar ik niet altijd raad mee weet.

Gelukkig heb ik in de persoon van Alan Geensen een prima klankbord gevonden. Regelmatig spreken wij af en dan overleggen wij over alle actuele zaken en over de bijkomende kwesties waarmee ik wat meer moeite heb.

Alan is praktisch en oplossingsgericht en is daarmee voor mij een toegevoegde waarde.


Ondernemer, Gelderland – maart 2017  
Evenementenorganisator


 

Niet dat we volledig de weg kwijt waren, maar erg lekker liep het niet in ons bedrijf. De omzet was stabiel en voor onze begrippen hoog, maar door een groot slechtlopend project en vanwege te hoge algemene kosten bleef er onder de streep erg weinig winst over.

Als directie waren wij wellicht teveel met details en uitvoerend werk bezig. Dit beseften wij op zich wel, echter zelf de goede richting voor verandering vinden lukte niet echt.

Via onze accountant zijn wij met BMO intermedi-8 in contact gekomen. Vanwege de goede klik, zijn wij snel tot overeenstemming gekomen voor een periodieke ondersteuning.

Zo heeft Leo van Hoeven een medewerker-tevredenheidsonderzoek onder het kantoorpersoneel gehouden en onderzocht waar voornamelijk de knelpunten werden ervaren. Eigenlijk kwamen hier overwegend dezelfde punten uit naar voren die ook bij ons als directie leefden; te weinig duidelijkheid en structuur binnen het bedrijf en de behoefte aan meer overleg en communicatie.

Vervolgens heeft Leo een organigram gemaakt en functieomschrijvingen op schrift gesteld. Ook heeft er (deels) een herverdeling van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden en is een aantal uitvoerende taken van de directie overgedragen naar medewerkers op kantoor.

Aansluitend heeft Leo ons erop gewezen om zelf meer te gaan sturen op de hoofdlijnen door meer en gerichter te delegeren. Daarmee kwam gelijk meer tijd vrij om o.a. aandacht te geven aan de medewerkers, vaker individuele gesprekken te kunnen voeren en dagelijks één of meerdere keren letterlijk een rondje door het bedrijf te lopen. Kortom om de zaken de aandacht te geven die ze verdienen.

Met het eerder benoemde slecht lopende project zijn wij gestopt en we focussen ons nu weer volledig op onze corebusiness.

Vorig kalenderjaar behaalden wij ons beste bedrijfsresultaat ooit en er is veel meer rust, structuur en duidelijkheid binnen het bedrijf’.


Directeur / eigenaar, Gelderland – januari 2017
Internationaal transportbedrijf in bulkvervoer


 

In de loop der jaren zijn wij iets verschoven van onze corebusiness (websites bouwen) naar advisering op het gebied van reclamecampagnes. Eigenlijk zijn we wat op te grote voet gaan leven, met te veel personeel en wij maakten te onregelmatig en te fors aanspraak op onze liquide middelen.

Toen BMO intermedi-8 bij ons in beeld kwam hadden wij al afscheid genomen van de meeste medewerkers, maar wij zaten in forse liquiditeitsproblemen. Voornamelijk konden wij onze crediteuren niet tijdig betalen en enkele aflossingsverplichtingen uit het verleden hingen als een molensteen om onze nek.

BMO intermedi-8 heeft onze bedrijfsactiviteiten doorgelicht en ons helpen inzien om terug te keren naar en ons alleen te focussen op datgene waarin wij heel goed zijn en dat is webdesign. Daarnaast heeft men ons geholpen ons uitgaven- en investeringspatroon passender te maken bij onze inkomsten. Verder zijn er voor ons concrete afbetalingsregelingen getroffen met al onze crediteuren. Niemand is er financieel bij ingeschoten, maar er zijn gespreide betalingen overeengekomen.

Binnen een jaar waren wij er weer geheel bovenop en nu draait ons bedrijf weer fantastisch én hebben wij weer echt schik in het ondernemen.’


Vennoot, Gelderland - november 2016
Bedrijf actief als websitebouwer en reclameadviesbureau