Een opdrachtgever zadelt u op met een (on)terechte klacht of ingebrekestelling

Wat nou wanneer u niet beter weet dan dat u zich keurig aan de gemaakte afspraak heeft gehouden, maar dat uw klant of opdrachtgever het tegendeel beweert?
Er wordt beweerd door uw klant dat de kwaliteit van hetgeen u heeft geleverd, niet beantwoordt aan de gewenste normen, terwijl er daaromtrent geen specifieke afspraken zijn gemaakt?


Dan is het belangrijk om niet in paniek te raken, maar eerst alles eens goed op een rijtje te zetten.

Wezenlijke zaken daarbij zijn o.a.:

  • Welke afspraken zijn er wel/niet gemaakt?
  • Zijn deze schriftelijk of per e-mail vastgelegd?
  • Is er aan de opdracht een schriftelijk gemaakte offerte voorafgegaan?
  • Heeft u een getekende opdracht van uw klant?
  • Is eventueel uitgevoerd meerwerk (schriftelijk) geaccordeerd door uw klant?
  • Gaat het om een eenmalige deal, of betreft het een vaste klant die u niet graag wilt verliezen?
  • Wilt u sowieso na het oplossen van dit probleem verder met de andere partij, of verkiest u wellicht bewust ervoor om daarna afscheid te nemen?

In geval dat een dergelijke optie in uw bedrijf speelt, analyseren wij desgewenst de zaak voor u. Wij voeren de correspondentie en voeren de besprekingen met de andere partij over een mogelijke oplossing.

Zelfs wanneer er door uw bedrijf toch onverhoopt steken zijn laten vallen of fouten zijn gemaakt, kunnen wij ervoor zorgen dat u er met zo min mogelijk kleerscheuren vanaf komt. Procederen is doorgaans pas hetgeen dat als allerlaatste wordt gewenst en zorgt meestal voor het einde van een zakelijke relatie. Dat is in de meeste situaties niet het gewenste doel.

Een objectieve benadering met tactisch optreden en strategisch denken, zorgt doorgaans voor de meest gewenste uitkomst.