Human recources (HR) management bij een producent van betonproducten

Casus:

Op het moment dat wij mochten starten als adviseur voor een producent van betonproducten t.b.v. de bouw en diverse andere toepassingen, zat de huidige directeur pas relatief kort op zijn positie. Hij zag zich gesteld voor het probleem dat zijn voorgangers niets op HR-gebied hadden georganiseerd en dat verscheidene medewerkers qua functioneren maar matig tot slecht presteerden.

Na enig overleg en spiegelen met de directeur over de gewenste aanpak kregen wij de opdracht om een aantal functionarissen op sleutelposities aan een persoonlijk coachings-traject te onderwerpen. Vervolgens werd ons verzocht om een workshop te geven over de ‘Kwaliteit van eigen werken & persoonlijke verbetering’. Deze hebben wij speciaal maatgericht opgesteld en intern in het bedrijf gegeven.

Verder hebben wij desgevraagd voor alle leidinggevenden en kantoormedewerkers functieomschrijvingen opgesteld. Daarnaast een algemeen Bedrijfsreglement en een Gedragscodedocument voor Elektronische Communicatie Middelen.

Wij hebben mogen assisteren bij het aannemen van nieuwe leidinggevenden en kantoormedewerkers. Daartoe hebben wij second-opinion gesprekken gevoerd.

Helaas was er ook sprake van onoplosbare problemen met disfunctionerende medewerkers. Wij hebben de directeur bijgestaan en geadviseerd in het opbouwen van dossiers en het voeren van correspondentie. Deels rechtstreeks met de medewerkers in kwestie en deels met juristen die hen bijstonden.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot het afscheid nemen van enkelen tegen geen of een zeer lage ontslagvergoeding. In een uitzonderlijk geval is de medewerker een passende andere functie aangeboden.

Nu met de juiste mensen op de juiste plaats, het recent aannemen van een nieuwe productieleider en een strakkere interne organisatie en duidelijkere aansturing van bovenaf moet het bedrijf instaat zijn de sterk groeiende omzet en productieaantallen te ‘handelen’ en de toekomst aan te kunnen.