Structuur- en efficiency optimalisatie bij een internationaal transportbedrijf

Casus:

Het bedrijf bestond al meer dan 60 jaar en inmiddels voerde de derde generatie de directie. De omzet was jarenlang stabiel, maar de resultaten stonden onder druk en de winstcijfers waren nog maar net positief. De interne organisatie was niet optimaal, er was weinig structuur en duidelijkheid en er liep een groot verlieslijdend project.

Er was behoefte aan structuur en efficiency en een extern klankbord.

In overleg hebben wij eerst middels een intern tevredenheidsonderzoek de medewerkers gepeild naar hun ervaringen, ideeën en behoeften. Daarna hebben wij structuur aangebracht door de directie zich meer te laten focussen op het leiding en sturing geven en zelf minder uitvoerend bezig te zijn. Verder hebben wij een organigram, functieomschrijvingen en nieuwe arbeidscontracten opgesteld.

Met het slecht lopende en verlieslijdende project is gestopt. Problemen van algemene aard of met medewerkers werden direct opgepakt en niet meer op de lange baan geschoven. Men beperkte zich weer tot datgene waarin het bedrijf goed was; het vervoer van bulktransporten en de opslag van goederen.

Het eerste jaar daarop volgend behaalde onze klant met afstand de hoogste winst in de eigen bestaansgeschiedenis.