BMO intermedi-8

Als ondernemer wilt u zich graag bezig houden met datgene waar u goed in bent: ondernemen!

Regelmatig zult u echter tegen vraagstukken aanlopen waar u geen tijd voor heeft of die niet tot uw specialisme behoren. Toch wilt u de juiste oplossing hiervoor. BMO intermedi-8 is hierin uw ideale partner en levert u graag de gewenste bedrijfsoplossingen. Middels onze praktische benadering van uw vraag bieden wij u met onze kennis en praktijkervaring een reflectie die naar de gewenste Bedrijfsoplossingen leidt.

Bedrijfs- en Management- Ondersteuning

 • u kampt met organisatorische, juridische of financiële problemen
 • u wilt sparren over uw huidige bedrijfsvoering
 • u heeft vragen over of conflicten bij personele aangelegenheden

Dan lossen wij deze graag vóór en mét u op!


Veelvoorkomende casussen die bij uitstek ons specialisme vormen, zijn:

 • HR-zaken / Personeelsbeleid; o.a.  
  • Arbeids- of Beëindigingsovereenkomst (Vaststellingsovereenkomst)
  • Functieomschrijving
  • Format voor periodieke beoordelingsgesprekken
  • Opmaken van een Organigram
  • Opstellen van een Bedrijfsreglement
  • Voeren van overleg bij disfunctionerende medewerkers en het zo nodig voor of namens u als werkgever voeren van correspondentie hierover