U heeft een contract nodig voor een zakelijke deal

In het zaken doen treden regelmatig situaties op waarbij afspraken tussen verschillende partijen dienen te worden vastgelegd. Afhankelijk van de aard van de situatie, de hoogte van het bedrag van de opdracht of de overeenkomst en de voorgenomen duur van de samenwerking, wisselt de behoefte aan detaillering van vastlegging van de overeenkomst.

Vooral financiële instellingen hebben er een handje van om erg ver te gaan in het opnemen van details, het verbinden van Algemene Voorwaarden en andere inhoudelijke bepalingen, waarvan de gemiddelde ondernemer niet altijd even veel kennis heeft. Ook is het doorlezen van ingewikkelde contracten een lastige en tijdrovende bezigheid.

Zodoende kiezen vele ondernemers ervoor om dit uit handen te geven en dit door ons te laten uitvoeren.

Het grootste pijnpunt zit doorgaans verborgen in de veronderstelling van de goede bedoelingen van de andere partij. En zolang de samenwerking naar tevredenheid verloopt, is er meestal weinig aan de hand. Maar wanneer één van de partijen de samenwerking of overeenkomst wil beëindigen, óf wanneer er verschil van inzicht ontstaat over datgene wat is afgesproken, dan ontstaan de problemen. Vooral over hetgeen dat niet is vastgelegd.

Essentieel bij het aangaan van contracten is dus om goed na te denken over alle mogelijke scenario’s en vooraf vast te leggen wat er dient te worden gedaan in elke situatie. Juist ook voor wanneer het misgaat, of dat de deal, de samenwerking of de opdracht (voortijdig) wordt beëindigd en ook m.b.t. welke voorwaarden van toepassing zijn.

Voorbeelden van contracten die wij zoal maken en bewerken, of voor u regelen via derden, zijn o.a. een:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Samenwerkingsverband
  • Leaseovereenkomst voor de aanschaf van een machine
  • Modelovereenkomst Overeenkomst van Opdracht (v.h. VAR-verklaring)
  • Ontbinding van een V.O.F.-overeenkomst