Liquiditeitsproblemen oplossen bij een retailzaak

Casus:

Bij de ondernemer  in kwestie met een drogisterij stond bij aanvang van onze samenwerking het water tot aan de lippen; hoge huurlasten vanwege een eigenlijk te grote winkel, met dito te hoge voorraadkosten c.q. een te lage omzetsnelheid, forse franchisekosten en tegenvallende marges, ondanks redelijke wekelijkse omzetten die beter waren dan het landelijk gemiddelde. Kortom er waren grote liquiditeitsproblemen.

Tezamen met de ondernemer hebben wij alle inkomende en uitgaande geldstromen doorgelicht ten einde eerst een betere balans daarin te bewerkstelligen. Bij de bank hebben wij een hoger rekeningcourantkrediet weten overeen te komen onder gunstiger voorwaarden. Dit wel nadat wij eerst daartoe een businessplan hebben ingediend.

Voorts hebben wij de ondernemer aangespoord om de winkeldochters af te bouwen en om een periodieke reclamecampagne op te zetten ten einde de omzetten en de omloopsnelheden van de productgroepen te verhogen.