De klant wil graag ontzien worden op het gebied van HR-zaken en het Personeelsbeleid

Bij veel bedrijven blijkt, zo merken wij in de dagelijkse praktijk, dat HR-zaken en het Personeelsbeleid een beetje als een noodzakelijk kwaad, of als een enigszins eng en onbekend terrein wordt gezien. Dit zeker gezien de actuele wetgeving op het gebied van arbeidscontracten en alles wat daarbij komt kijken.

Liever besteedt men daar zo min mogelijk tijd en energie aan en laat men dit bij voorkeur door een externe partij voor zich regelen.

Zo merken wij dat vele klanten alle aangelegenheden op dit gebied aan ons overlaten zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen product of business. Naar wens van de klanten voeren wij de betreffende activiteiten uit naar incidentele behoefte, periodiek, dan wel continu.

Een greep uit de soort diensten dit wij op dit terrein verrichten, is het maken van:

  • Arbeids- of Beëindigingsovereenkomsten (Vaststellingsovereenkomsten)
  • Selectiegesprekken voeren bij het aannemen van nieuwe medewerkers
  • Functieomschrijvingen
  •  Formats voor beoordelings- of functioneringsgesprekken
  • Organigrammen
  • Bedrijfsreglementen

én

  • Voeren van overleg bij disfunctionerende medewerkers en het zo nodig voor of namens u als werkgever voeren van correspondentie hierover.

In meer uitzonderlijke situaties bemiddelen wij bij (dreigende) arbeidsconflicten en zo nodig bij het afscheid nemen van medewerkers. Dit kan middels een ontslagprocedure, maar veelal gebeurt dit door een ontslag met wederzijdse instemming. Hiervoor hebben wij een apart bedrijfsonderdeel onder de naam ACB Arbeids Conflict Bemiddeling; zie hiertoe www.arbeids-conflict-bemiddeling.nl.